Stikkord: religiøs erfaring


KOSMOLOGI

Kan man oppnå kontakt med det guddommelige?

Kan man oppnå kontakt med det guddommelige? Kan man i så fall selv stå i kontakt med og i et forhold til Gud(ene) eller den høyere virkelighet, eller kreves det formidlere, teknikker eller renselse? Svarer denne kraften, eller disse kreftene, på forespørsler og ønsker fra dødelige?


Uenighetens fellesskap