Stikkord: Gud


KOSMOLOGI

Kan man oppnå kontakt med det guddommelige?

Kan man oppnå kontakt med det guddommelige? Kan man i så fall selv stå i kontakt med og i et forhold til Gud(ene) eller den høyere virkelighet, eller kreves det formidlere, teknikker eller renselse? Svarer denne kraften, eller disse kreftene, på forespørsler og ønsker fra dødelige?


Uenighetens fellesskap

KOSMOLOGI

Finnes det en Gud?

Finnes det én Gud, eller guder, en høyere virkelighet, eller noe annet som på ett eller annet vis overskrider det vi tenker på som den naturlige verden?


Uenighetens fellesskap