Er det noe man må holde seg til, eller avstå fra for å kunne være medlem av HEF?


Er det noe man må holde seg til eller avstå fra for å kunne være del av deres livssynsfellesskap? Er det handlinger eller holdninger som kan føre til utstøtelse fra deres livssynsfellesskap? Er det noen form for «minstekrav», i form av tilslutning til sentrale læresetninger eller praksis, i deres livssynssamfunn?


Uenighetens fellesskap | november 16, 2017

 

Legg igjen en kommentar