Har Human-Etisk Forbund særegne forsamlingshus?


Har dere forsamlings- eller gudshus med en særlig arkitektonisk utforming? I så fall er det en spesiell hensikt med, eller historie bak, utformingen?


religioner | november 26, 2017

 

Legg igjen en kommentar