Har Human-Etisk Forbund noen form for teologi?


Har dere en formell form for “teologi”, eller institusjon som er normgivende og utforskende med hensyn til formulering av livssynets sannheter? Hvem har i så fall autoritet til å formidle kunnskap om deres tradisjons sannheter?


Uenighetens fellesskap | november 22, 2017

 

Legg igjen en kommentar