Har kosmos en begynnelse og en slutt?


Har kosmos en begynnelse og en slutt? Hvordan oppstod universet? Hvorfor finnes noe i stedet for ingenting? Finnes det en bakenforliggende plan med kosmos?


Uenighetens fellesskap | november 9, 2017

 

Legg igjen en kommentar