Hvordan forholder Human-Etisk Forbund seg til andre livssyn?


Hvordan ser dere på andre livssyn? Finnes det flere veier til sannhet, slik at også andre livssyn kan ha rett, eller er deres vei den eneste rette? Er det uproblematisk å ha venner som tilhører et annet livssyn?


Uenighetens fellesskap | november 22, 2017

Legg igjen en kommentar