Når og hvordan blir man innviet i Human-Etisk Forbund?


Når og hvordan blir man innviet i deres livssynsfellesskap? På hvilket tidspunkt skal barna introduseres for deres livssynssamfunns lære, prinsipper og leveregler?


Uenighetens fellesskap | november 10, 2017

 

Be the first to write a comment.

Your feedback

You must be logged in to post a comment.