Hvordan forholder Human-Etisk Forbund seg til sex?


Hvordan forholder deres livssyn seg til sex? Finnes det et formål ved sex utover reproduksjon? Er det akseptabelt å være seksuelt aktiv uten å være gift?


Uenighetens fellesskap | november 16, 2017

 

Be the first to write a comment.

Your feedback

You must be logged in to post a comment.