Hva betyr ekteskapet for humanetikere?


Hvilken betydning har ekteskapet ifølge deres livssyn? Kan man skille seg og ev. gifte seg på ny?


Uenighetens fellesskap | november 16, 2017

 

Be the first to write a comment.

Your feedback

You must be logged in to post a comment.