Hva skiller mennesket fra andre dyr?


Hva skiller mennesket fra andre dyr? Har naturen og dyr samme opphav som menneskeheten?


Uenighetens fellesskap | november 10, 2017

 

Be the first to write a comment.

Your feedback

You must be logged in to post a comment.