Har mennesket en særstilling i naturen?


Har mennesket en særstilling i naturen, som kanskje gir det en særlig råderett, ansvar eller forpliktelse overfor naturen og andre arter?


Uenighetens fellesskap | november 10, 2017

 

Be the first to write a comment.

Your feedback

You must be logged in to post a comment.