Hva mener humanetikere skjer med oss når vi dør?


Hva skjer med oss når vi dør? Har våre handlinger i dette livet konsekvenser for vår skjebne i et eventuelt liv i det hinsidige?


human-etisk-forbund | november 26, 2017

 

Be the first to write a comment.

Your feedback

You must be logged in to post a comment.