Kategorier: KUNNSKAP


KUNNSKAP

Hvordan forholder Human-Etisk Forbund seg til vitenskap?

Hvordan forholder deres livssyn seg til vitenskap Hvilke muligheter og begrensninger har vitenskap med hensyn til å levere svar på spørsmål som opptar deres medlemmer? Finnes det eksempler på vitenskapelige teorier som har stått i strid med ditt livssyns lære, eller kanskje ennå gjøre det?


Uenighetens fellesskap