Hva er Human-Etisk Forbund?

 

Human-Etisk Forbund er verdens største organisasjon for livssynshumanister.


    |     november 26, 2017

Hva mener humanetikere skjer med oss når vi dør?

Hva skjer med oss når vi dør? Har våre handlinger i dette livet konsekvenser for vår skjebne i et eventuelt liv i det hinsidige?


human-etisk-forbund

    |     november 26, 2017

Finnes det noen rettferdighet utover den vi mennesker sørger for?

Finnes det noen form for rettferdighet, utover den vi mennesker selv sørger for? Vil det komme en rettferdig orden på jorden på noe tidspunkt? I så fall hvordan?


human-etisk-forbund

    |     november 26, 2017

Kan vi vite noe om hva som vil skje i fremtiden, ifølge HEF?

Vet vi noe om hva som vil skje i fremtiden?


human-etisk-forbund

    |     november 26, 2017

Hva mener Human-Etisk Forbund er en optimal fordeling av goder og plikter?

Hva er en optimal fordeling av goder og plikter?


human-etisk-forbund

    |     november 26, 2017

Hva bør vi bygge våre normer, verdier og lover på, ifølge HEF?

Hva bør vi bygge våre normer, verdier og lover på?


religioner

    |     november 26, 2017

Mener HEF at livet er hellig og ukrenkelig?

Er livet hellig og ukrenkelig? Eller har man i noen tilfeller rett, eller kanskje til og med plikt, til å drepe?


religioner

    |     november 26, 2017

Finnes det eksempler på rett livsførsel, ifølge HEF?

Hvilke eksempler finnes det på rett livsførsel? Har dere fortellinger som kan tjene som eksempler på adferd til enten etterfølgelse og avskrekkelse, og som brukes ofte i deres livssynsamfunn? Har det noensinne levd fullstendig rettskafne mennesker, og er det i så fall et mål å leve som dem?


religioner

    |     november 26, 2017

Hvordan avgjør man hva som er rett og galt, ifølge Human-Etisk Forbund?

Hvordan bedømmer man hva som er rett og galt? Hvordan blir man et rettferdig/rettskaffent menneske?
Har deres livssyn eksperter til å formidle etiske leveregler og bedømme rett levemåte?


religioner

    |     november 26, 2017

Har mennesker fri vilje, ifølge Human-Etisk Forbund?

Har mennesker fri vilje, og er vi helt eller delvis ansvarlige for våre egne handlinger?


human-etisk-forbund

    |     november 26, 2017

Har mennesker fri vilje, ifølge Human-Etisk Forbund?

Har mennesker fri vilje, og er vi helt eller delvis ansvarlige for våre egne handlinger?


human-etisk-forbund